dimarts, 12 d’abril de 2011

Què és el Seminari d'Estudis Hagiogràfics?


La lectura de les vides de sants era molt difosa durant l’edat mitjana, en són testimonis l’elevat nombre de manuscrits i d’impresos que conserven col·leccions de vides o vides individuals, com també les nombroses aparicions d’aquestes obres en inventaris de biblioteques. El contingut edificant i les peripècies viscudes pels protagonistes d'aquestes narracions han passat a constituir una part del llegat cultural amb la seua constant aparició, no només en la literatura, sinó també en la pintura, en l’escultura i en altres manifestacions de l’imaginari col·lectiu. 

La repercussió d’aquest gènere en terres de parla catalana va ser, com en altres àmbits romànics, notòria. A la Universitat d’Alacant duem a terme des de fa alguns anys una investigació centrada en obres de tema religiós i especialment hagiogràfic (http://tintadellamp.ua.es/) amb el suport de diferents projectes, el darrer dels quals, finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, Edició crítica digital de textos hagiogràficos dels segles XV i XVI (2010-2012) (ref. FII 2009-11594), que compta amb la participació d’especialistes de diferents àrees de coneixement i d’altres universitats, com la de Saragossa. En el marc d’aquesta investigació, i conscients que es tracta d’un àmbit de treball poc explorat fins ara, l’objectiu del Seminari és aprofundir des de diferents perspectives en l’estudi i la difusió de l’hagiografia catalana medieval, tenint en compte la fortuna d’aquest tipus de literatura edificant en els altres àmbits artístics, socials i culturals. Els especialistes que participen en aquest primer Seminari aportaran avanços i dades noves que ens estimularan a iniciar noves vies d'estudi i a realitzar futures convocatòries.